Heraanleg Bisschoppenhoflaan: aanpassingen aan tijdelijke verkeerssituatie voor minder hinder

Organisatie van de werken

Om de hinder tijdens de werken zo veel mogelijk te beperken, splitst de aannemer de werken op in fases. Een eerste fase behelst de voorbereidende werken. Tijdens de volgende 2 fases worden de rijweg, de parkeerstroken en het fietspad aangepakt. Fases 3 en 4 zijn nodig voor de nutswerken en de afwerking van het fietspad, maar zorgen voor minder verkeershinder.

 • Voorbereidende werken (vanaf 6 maart 2017): In de week van 6 maart start de aannemer met de voorbereiding van de werf. Dit houdt onder meer in: het aanleggen van tijdelijke doorsteken door de middenberm, het plaatsen van signalisatie en het rijklaar maken van de parkeerstrook. Doorgaand verkeer ondervindt hier weinig hinder van. Parkeren langs de Bisschoppenhoflaan is vanaf dat moment niet meer toegelaten. 
 • Fase 1 (van 14 maart tot begin april 2017): Tijdens de eerste fase wordt de rijweg vernieuwd. Het doorgaand verkeer richting Antwerpen wordt via een doorsteek tussen de Oude Bosuilbaan en de Kruiningenstraat naar de andere zijde geleid. De bezoekers en leveranciers krijgen een rijstrook op de plaats waar nu de parkeerstrook ligt. Op deze manier blijven de handelszaken en de bewoners permanent bereikbaar.

 • Fase 2 (van begin april tot midden mei 2017): Tijdens fase 2 wordt er gewerkt aan de parkeerstrook en het fietspad. Doorgaand verkeer richting Antwerpen blijft mogelijk over één rijstrook op de andere zijde. Bezoekers en leveranciers krijgen een rijstrook op het nieuw aangelegde asfalt. Ook in deze fase blijven de handelszaken dus maximaal bereikbaar. Eventuele hinder door de aanleg van de parkeerstrook ter hoogte van een pand zal tijdig worden gecommuniceerd en blijft beperkt tot drie maal twee dagen.
 • Fase 3 (van midden mei tot december 2017): In fase 3 vernieuwen de nutsmaatschappijen de waterleidingen, de elektriciteitsleidingen en de gasleidingen. De bereikbaarheid van de omliggende panden blijft gegarandeerd. Vanaf nu verloopt het gemotoriseerd verkeer opnieuw over 2 rijstroken in elke richting. Parkeren langs de zuidkant van de Bisschoppenhoflaan is vanaf nu terug mogelijk. De verkeerssituatie in de Middelmolenlaan wordt terug genormaliseerd.
 • Fase 4 (3 dagen in december 2017): Na de werken van de nutsmaatschappijen wordt het fietspad vernieuwd. Hierdoor zal er lokaal hinder zijn gedurende maximaal drie werkdagen.

Verkeerssituatie

 • Doorgaand verkeer over 1 rijstrook blijft mogelijk. Vanaf juni kan het verkeer terug over 2 rijstroken
 • Lokale handelszaken en woningen in de werfzone blijven maximaal bereikbaar via een rijstrook voor lokaal verkeer
 • De Middelmolenlaan wordt dubbelrichting tot midden mei. Hiertoe wordt een parkeerverbod ingesteld.

Wat is nieuw?

 • Om de verkeersafwikkeling tijdens de werken vlot te laten verlopen worden er tijdelijke lichtengeplaatst aan de Melkerijstraat/Kruiningenstraat.
 • De Keesinglaan en Santvoortbeeklaan worden niet afgesloten voor lokaal verkeer maar maken deel uit van de lokale route die voor bestemmingsverkeer wordt voorzien. De doorsteek in de middenberm bij beide straten gaat tijdens de werken wel dicht.
 • Zoals eerder gecommuniceerd zal er steeds een lokale rijstrook exclusief voor lokaal verkeer voorzien worden. Om doorgaand verkeer te ontmoedigen hier gebruik van te maken, zal het lokaal verkeer een bepaalde route moeten volgen en steeds een blok om moeten rijden. Onderstaand schema geeft deze circulatie weer.

Hoe werkt het?

 • Zone A: Wie naar zone A moet rijdt gewoon langs de daartoe voorziene strook binnen. Wie wegrijdt uit zone A rijdt om via de Santvoortbeeklaan, Middelmolenlaan en Keesinglaan terug naar de Bisschoppenhoflaan.
 • Zone B: Wie naar zone B moet, rijdt om via de Santvoortbeeklaan, Middelmolenlaan en Keesinglaan en slaat dan linksaf. Wegrijden uit zone B kan ook enkel door terug richting Wijnegem te rijden en dan de Santvoortbeeklaan in te slaan en zo weer het blokje om te rijden zij het dat je nu op de Bisschoppenhoflaan aangekomen rechtsaf slaat.
 • Zone C: Wie naar zone C moet rijdt om via de Santvoortbeeklaan, Middelmolenlaan en de Keesinglaan en slaat dan rechtsaf. Wegrijden kan gewoon via de Bisschoppenhoflaan.

Bereikbaarheid en parkeren

Op 9 februari organiseerde AWV twee infosessies met ondernemers uit de buurt. Naar aanleiding van een aantal concrete bezorgdheden en suggesties die geformuleerd werden tijdens deze vergaderingen onderzoekt AWV nog bijkomende maatregelen om de verkeersafwikkeling rond de Bisschoppenhoflaan en de parkeergelegenheid te verbeteren tijdens de werken. Van zodra hier meer nieuws over te melden valt, brengen we je op de hoogte.

Blijf op de hoogte

Op onze website www.wegenenverkeer.be/antwerpen kan je alle informatie over deze werken terugvinden.

Agiver - Bisschoppenhoflaan 588 - 2100 Deurne - België - info@agiver.be - T: 03 326 06 26 - F: 03 326 09 44